Megközelíthetőség

  • 7626 Pécs,
    Felsővámház utca 52.
  • Tel.: 72 / 315-331

 

Az RG-Net Kft. munkáinak minőségét az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer szavatolja.

Gyors kapcsolat

Hirlevél
Minőségpolitika

Az RG-Net Kft. megalakulása óta törekszik arra, hogy vevőit - tevékenységének középpontjába helyezve - egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el. Célunk, hogy növekvő működési területünkön mindinkább megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, elvárásainak. Jó hírünket megőrizve szolgáltatásainkat a vevők által elvárt határidőre nyújtjuk, és erre a megrendelők megfelelő garanciákat látnak a jövőben is. Annak érdekében, hogy a továbbiakban is folyamatosan versenyképesek tudjunk maradni a piacon, folyamatosan fejleszteni kell tudásunkat és az alkalmazott technológiákat. Jelenlegi jó piaci részesedésünk annak köszönhető, hogy az RG Net növekedését folyamatosan tudtuk biztosítani.
 
 
A közeljövőben a régió informatikai szolgáltató cégei közül az egyik legmeghatározóbbak kívánunk lenni, a változásokhoz jól alkalmazkodó vezetésnek és kollektívának köszönhetően sokáig versenyképesek akarunk maradni. Hosszú távon megbízható, korszerű, bővülő szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, hogy ügyfeleink, munkatársaink és beszállítóink egyaránt elégedettek legyenek. Ezen célkitűzéseinket új eszközök folyamatos beszerzésével, a meglévő kapacitások kiegészítésével, szakembereink képzésével, továbbképzésével, a jó minőségű munka biztosításával kívánjuk elérni. Az RG-NET Kft vezetősége felismerte, hogy a gazdaságban tevékenykedő vállalkozásoknak is alapvető működési feltétele lesz a minőségirányítási rendszer kiépítése. A minőségirányítási rendszer működtetésétől azt reméljük, hogy folyamataink egyre javulnak, így még inkább elnyerjük megrendelőink bizalmát és vevőkörünk újabb, tartós kapcsolatokkal gyarapszik.

A minőségirányítási rendszer működése biztosítéka vállalkozásunk hatékonyabb működésének is, segítségével a magunk szemléletét formáljuk és irányítjuk az igényes és minőségi munkavégzés folyamatos megőrzése és fejlesztése érdekében.

Cégünk számára ismeretesek a fogyasztói társadalom környezeti problémái, az, hogy az emberiség több energiát von el környezetétől, mint amennyi a fenntartható egyensúly megbontása nélkül lehetséges lenne. Felismertük, hogy a fenntartható fejlődés hazánkban mindenekelőtt a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodást jelenti. Ezért munkáink során igyekszünk a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket kihasználni, elektromos áram helyett napenergia ellátással üzemeltetni kamerás megfigyelő rendszereinket. Az alkalmazott technológiák és szolgáltatások tervezése és fejlesztése során környezetbarát megoldásokra törekszünk. A veszélyes anyagok helyett lehetőség szerint környezetkímélő anyagokat használunk.

Az elektronikai és számítástechnikai eszközök gyors elavulása miatt egyre növekszik azoknak az elektronikai berendezéseknek és tartozékoknak a száma, melyek tulajdonosaik számára értéktelenné váltak. Azt csak kevesen tudják, hogy mekkora kárt is lehet okozni azzal, ha ezeket a berendezéseket egyszerűen csak a kukába dobják! Ha a kommunális hulladékkal megegyező utat járják be, és a bennük található veszélyes anyagok az eső vagy más környezeti tényezők hatására kimosódnak vagy égetés során a levegőbe jutnak. AZ RG-Net Kft. kiemelten odafigyel veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos környezetvédelmi teendőire. A környezetvédelmi felügyelőség érvényes engedélyével rendelkező szerződéses partnerünk segítségével lehetőséget biztosítunk ügyfeleinknek, hogy díjmentesen, környezetbarát módon, egyszerűen szabadulhassanak meg a munkájuk során keletkezett elektronikai hulladéktól. Így az átadott hulladékot a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, és a környezetvédelmet szem előtt tartva fogják kezelni. Ezzel szeretnénk segíteni a környezettudatos gondolkodás megvalósítását és népszerűvé válását!

A fenti gondolatok által vezérelve társaságunk működésének teljes területére kiépíti és a mindennapi munkavégzés során folyamatosan érvényesíti minőségirányítási rendszerét.

Az RG-NET Kft vezetése és munkatársai elkötelezettek a minőségirányítási rendszer eredményes működtetése, és rendszer eredményességének folyamatos javítása, fejlesztése irányában. A rendszer működtetése egy állandó fejlesztési, fejlődési folyamat, melyben rendszeresen ismétlődő, egyre magasabb szinten megvalósuló tevékenységek alkotnak láncolatot.
Minden munkatársunk elkötelezett abban, hogy a minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő munkával járuljon hozzá a minőségpolitika és a célkitűzések magvalósításához.

A célok elérésének eszközeként a Singoo projektkezelő rendszert választottuk és működtetjük, amely konkrét akciókká bontja le a stratégiát, és megfelelő mutatók segítségével mérhetővé teszi a célok teljesülését. Ezen mérőszám rendszerrel eleget tudunk tenni a külső és belső elvárásoknak is.

Erősségeink és a fejlesztendő területek meghatározása érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és az EFQM modell eszközeit is felhasználjuk.